10 tips om lastige gesprekken om te buigen.

Effectief communiceren is waarschijnlijk de belangrijkste vaardigheid die je kunt hebben. Ook wel een lastige omdat je altijd afhankelijk bent van de interpretatie door de ander. Door welke bril, door welk filter komt jouw boodschap binnen. Daar heb je heel weinig invloed op. Het enige dat jij kunt doen is er voor zorgen dat je boodschap zo Kristal Helder mogelijk is.

moeilijk gesprekSoms gaan gesprekken tussen jou en iemand anders toch nog mis. Het wederzijdse vertrouwen en de band die je hebt opgebouwd lijden daar onder, terwijl irritatie, miscommunicatie en soms zelfs wantrouwen groeien.

Gelukkig is het mogelijk je aanpak van die lastige gesprekken te verbeteren. Ik heb 10 tips voor je. Je kunt ze gebruiken bij ieder gesprek en bij iedere gesprekspartner.

1.    Maak een agenda
Werk het gespreksonderwerp, of als je wilt probleem, uit. Waar wil je het precies over hebben? Wat wil je precies weten van de ander? Wat is zijn/haar standpunt? Wat is jouw standpunt of perspectief. Ook het samen zoeken van de oplossing is een agendapunt.

2.    Luister eerst
Je gesprekspartner heeft pas ruimte voor jouw kant van het verhaal als hij/zij zich gehoord en veilig voelt.

3.    Ontwikkel de gewoonte om nieuwsgierig te zijn
Om goed en effectief naar een ander te kunnen luisteren is het erg handig om nieuwsgierig te zijn. Dit voorkomt dat je in een loopgraven stelling terecht komt waarbij ieder zijn eigen standpunten verdedigd, wat over het algemeen leidt tot een ‘lastig gesprek’. Het brengt je dus niets nieuws.

4.    Doe moeite om te doorgronden
Deze tip gaat een stap verder dan tip 4. Luister niet alleen naar de woorden, maar vraag door wat iemand precies bedoelt. Zoek naar drijfveren, probeer de ander echt te begrijpen. Dan gaat het dus ook over gedachten en emoties.

5.    Houd focus op je intentie
Je intentie is een effectief gesprek. Het gaat dus niet over ‘winnen’ of ‘gelijk krijgen’. Het gaat over oplossen, dichterbij elkaar komen. Houd oog voor het proces tussen jullie. Laat je niet verleiden alleen op inhoud te discussiëren. Op procesniveau is het (mogelijk) al eerder mis gegaan tussen jullie, waardoor de relatie onder druk is komen te staan.

6.    Heb aandacht voor emoties
Emoties zijn geweldig. Ze geven aan wanneer je bij de ‘angel’ in het gesprek bent aangekomen. Geef ze alle ruimte. Zowel die van je gesprekspartner als die van jezelf. Pas als ze erkent zijn, kun je het over oplossingen hebben.

7.    Blijf aanwezig
Of te wel, blijf met 100% aandacht bij het gesprek. Laat je niet afleiden door de stemmetjes in je hoofd als jij het niet eens bent met wat de ander zegt. En bedenk al helemaal niet vast een weerwoord. Dan hoor je namelijk niet meer wat de ander zegt. De ander merkt dat (onbewust!) en zal zich niet gehoord voelen. De kans is groot dat daar al een oorzaak van jullie miscommunicatie ligt.

8.    Merk op wanneer je aandacht afdwaalt
Haal goed adem. Focus je even op dat stukje buik onder je navel. Zet je voeten uit elkaar en bedenk wat je intentie ook weer was.

9.    Stel vragen
Zeker als je merkt dat de tegenstellingen tussen jullie groot zijn. Doe je best de ander te begrijpen. Vragen stellen kun je ook zonder woorden doen. Gebruik je gezichtuitdrukking, je handen of laat stilte vallen.

10.  Wees volhardend
Je wilt een constructief gesprek. Een gesprek dat tot iets leidt! Houd je inspanning daarop gericht. Merk je dat jullie van dat spoor afraken, benoem het dan. Laat de inhoud los en bespreek het proces en hoe de ander het ervaart. Zijn jullie beide blij met hoe het loopt en het resultaat? Zo niet, wat gaan jullie anders doen. Dit is een fantastische manier om naar elkaar ‘toe te groeien’, omdat jullie de inhoud (jullie pijnpunt) even hebben losgelaten. En tegelijkertijd het gezamenlijk belang van het oplossen erkennen. Proberen dus!

Wat denkt jij? Jij hebt vast ook tips om een lastig gesprek om te buigen. Super als je ze met ons wilt delen. Zet dan je aanvullingen en eventuele vragen onder deze blog! Natuurlijk krijg je mijn reactie.

Hetty

Hetty Hanekamp is de oprichter van Factor H.  Zij wil zoveel mogelijk mensen inspireren de stap naar hun volgende level te zetten. Dat doet ze door mensen vanuit verbinding te leren communiceren en samenwerken. Verbinding met anderen (medewerkers, klanten, collega’s) en verbinding met henzelf. Echt contact maken draagt bij aan de Nieuwe Maatschappij waar we zo naar op zoek zijn.

Hetty werkt vooral  met ondernemers, leidinggevenden, HR professionals en teams.